SONDAZH         POLITIK
SHQIPERIA  SOT.
PARTIA SOCIALISTE.
PARTIA DEMOKRATIKE.
PARTI TE TJERA.
OPINION.
SI MENDONI JU PER PARTITE E TJERA QE MARRIN PJESE NE PARLAMENT ,MBAJNE QENDRIM NEUTRAL
MBAJNE QENDRIM SIPAS INTERESAVE TE TYRE PARTIAKE , APO I SHERBEJNE INTERESIT KOMBETARE